INSTRUKCJA DLA USŁUGOBIORCÓW SAMOZATRUDNIONYCH B2B

JAKIE SĄ NUMERY ALARMOWE W SPRAWACH BIEŻĄCYCH?
Dział Obsługi Pracownika i Logistyki
 • Piotr Baraniak +48 725 741 011
 • Przemysław Karbowiak +48 725 741 008
 • Patryk Ślifiński +48 725 741 009
 • Jędrzej Gembiak +48 887 043 133
Jak możemy Ci pomóc?
 • LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTRAKTU.
  PAMIĘTAJ o dostarczeniu nam przed rozpoczęciem każdego kontraktu aktualnych dokumentów i pozwoleń do wykonywania działalności w kraju, w którym będzie wykonywana usługa. Za brak aktualnych dokumentów zawsze odpowiada Usługobiorca.
  Lista wymaganych dokumentów:
  • Aktualne ubezpieczenie EKUZ lub inne wykupione indywidualnie na dany kraj
  • Dokument A1
  • W Belgii – wniosek Limosa (zgłoś się do nas po instrukcję)
  • W Holandii – Notyfikacja (zgłoś się do nas po instrukcję)
  • We Francji – dokument BTP (zgłoś się do nas po instrukcję)

   

  Jesteśmy w stanie pomóc Ci w organizacji wspomnianych dokumentów, prosimy wcześniej o informację czy potrzebujesz pomocy.
 • ROZLICZENIE.
  1. Dane do faktur i rozliczeń:
   APV.EU sp. z o. o.
   ul. Reymonta 9, 60-791 Poznań
   NIP: 7792515863
  2. Faktury muszą mieć formę elektroniczną (nie akceptujemy faktur papierowych wystawianych odręcznie!) – Jeśli potrzebujesz szablonu edytowalnej faktury do pobrania  tutaj.
  3. W przypadku kontraktorów pracujących na zasadach 3/1 lub 4/1 faktury są wystawiane za dany kontrakt, który jest długości danego okresu pracy np. 3 lub 4 tygodnie.
  4. W przypadku kontraktów bez rotacji (zjazdy co minimum 8 tygodni) częstotliwości wystawiania faktur przez kontraktorów przypada co miesiąc lub co dwa tygodnie.
  5. Po zakończeniu każdego tygodnia kontraktor musi przedstawić rozliczenia w postaci godzin wysłanych przez formularz (ale nie wystawienie faktury!). APV następnie weryfikuje przesłane godziny i rozliczenie z Klientem. (link w punkcie 13).
  6. Termin płatności na fakturze to 14 dni. 
  7. Faktury wystawiane przez kontraktorów powinny zawierać tylko końcową kwotę za usługę (szczegóły dotyczące godzin i stawek w osobnym formularzu do faktur – link w punkcie 12).
  8. Do każdego formularza lub maila, w którym wyślesz fakturę powiększoną o wcześniej zaakceptowany przez APV zwrot za poniesione dodatkowe koszty, dołącz zdjęcie/skan dowodu zakupu w postaci paragonu i wyślij poprzez formularz do faktur (punkt 12) lub na .
  9. Faktury przesyłane są za pomocą formularza: https://apveu.pl/instrukcja-b2b/formularz-do-faktur/
  10. Godziny swojej pracy musisz wysyłać regularnie po zakończeniu każdego miesiąca lub niezwłocznie po zakończeniu kontraktu poprzez formularz: https://apveu.pl/instrukcja-b2b/formularz-do-przesylania-godzin/
 • TRANSPORT.

  Potrzebne dokumenty do pobrania:

  01
  JAK WYGLĄDA PRZEJAZD NA KONTRAKT:.
  Osoby z samochodem firmowym APV:

  - Wyjazdy organizowane są przez nasz zespół obsługi pracownika.
  - Koszty podróży samochodem służbowym (od startu kontraktu) pokrywa nasza firma (z wyjątkiem dojazdu do Poznania, gdzie kontraktor musi dojechać własnym środkiem transportu, aby odebrać samochód służbowy).
  - Pracownicy korzystający z samochodu firmowego APV otrzymują kartę Routex, a wszelkie koszty napraw i wymian pokrywa firma (koszty te mogą zostać doliczone do faktury kontraktora lub uregulowane bezpośrednio przez APV na konto warsztatu).
  - Ekipa zjeżdżająca do Polski ma opłacone zjazdy co minimum 8 tygodni, lub pracując w stałej rotacji 3/1 lub 4/1 ma opłacony co drugi zjazd do Polski naszym samochodem, a co drugi zjazd opłacają samodzielnie (monitorowane na bieżąco przez raporty z BP).

  Osoby z własnym samochodem prywatnym:

  - Wyjazdy organizowane są przez nasz zespół obsługi pracownika.
  - Koszty podróży samochodem prywatnym (od startu kontraktu) są kwestią ustalaną indywidualnie w zależności od potrzeb projektu.
  - Pracownicy korzystający ze swoich samochodów prywatnych nie otrzymują karty Routex.
  - Kontraktorowi z własnym autem przysługuje dodatek za dojazd w kwocie 130 euro (doliczony do faktury) za przejazd co 8 tygodni z Polski i do Polski.
  Jeżeli kontraktor zabiera ze sobą dodatkowe osoby należy mu się zwrot w wyższej wysokości jednak nie większy niż poniesione przez niego koszty udowodnione paragonami/kwitami za przejazd.
  - Częstotliwość zjazdów wynosi co 8 tygodni lub jest dostosowana do uzgodnień z kontraktorem i klientem (np. 3/1, 4/1).
  02
  CZY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z PRYWATNEGO ŚRODKA TRANSPORTU (WŁASNY SAMOCHÓD) I KTO ZA TO ZAPŁACI:.
  Pracownicy mogą używać własnych samochodów do pracy, ale na miejscu dostępny jest tylko jeden wyznaczony samochód.

  Kontraktorzy jeżdżący swoim autem nie otrzymują karty Routex! Kwota amortyzacji i paliwa jest zryczałkowana w dodatku do stawki godzinowej.

  Wyznaczony pracownik otrzymuje dodatek w wysokości 3 € za każdą godzinę pracy na pokrycie kosztów paliwa i eksploatacji prywatnego pojazdu na cele służbowe (przenoszący się na innego pracownika w przypadku jego urlopu).
  03
  CZY MOGĘ UŻYWAĆ SAMOCHODU APV DO CELÓW PRYWATNYCH?.
  Tak, ale za wcześniejszą zgodą i na warunkach określonych przez dział ds. obsługi pracownika.
  04
  KIEDY OTRZYMAM WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYJAZDU (NP. DOKŁADNY ADRES ZAKWATEROWANIA I BUDOWY).
  Najpóźniej w dniu swojego wyjazdu z Polski.
  Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie projektu i organizacji wyjazdu kieruj bezpośrednio rektrutera, z którym masz okazję rozmawiać lub do działu obsługi pracownika.
  05
  DOSTAŁEM MANDAT. KTO MUSI GO UREGULOWAĆ?.
  Jeżeli nie przestrzegasz przepisów ruchu drogowego (np. przekraczanie prędkości, parkowanie w niedozwolonym miejscu, to musisz liczyć się z tym, że otrzymasz mandat, który będziesz musiał zapłacić.

  Aplikacje Yanosik lub Waze sprawdzają się na terenie Polski, Niemiec oraz Holandii i Belgii. Obie aplikacje oprócz map posiadają aktywne ostrzeganie o ograniczeniach prędkości w wymienionych krajach.
  06
  CZY ZOSTANĘ OBCIĄŻONY ZA ZNISZCZENIA DOT. SŁUŻBOWEGO POJAZDU?.
  Każdą szkodę należy niezwłocznie zgłosić do działu obsługi pracownika. Niezgłoszenie szkody może wiązać się z niewypłacaniem odszkodowania przez ubezpieczyciela, a tym samym obciążeniem pracownika. Wszystkie samochody posiadają pełne ubezpieczenie OC/AC, jeśli jednak uszkodzenie będzie wynikało z Twojego zaniedbania możesz zostać obciążony finansowo. W samochodach nie palimy. Pojazd należy zwrócić w takim samym stanie, w jakim go otrzymujemy.

  Przykłady:
  1. „Poruszam się autostradą, mam awarię samochodu. Kontaktuję się z działem obsługi pracownika. Wezwana jest pomoc assistance. Usterka została naprawiona z ubezpieczenia, mogę jechać dalej.” Czy zostanę obciążony? NIE
  2. „Zaparkowałem samochód przy supermarkecie. Wychodząc ze sklepu zauważyłem, że lakier jest porysowany. Nie kontaktuję się z działem obsługi pracownika. Nikogo nie informuję, że doszło do szkody.” Czy zostanę obciążony? TAK
 • ZAKWATEROWANIE.
  01
  CZY JEST ZAPEWNIONE ZAKWATEROWANIE?.
  W zależności od wybranej formy rozliczenia zakwaterowania istnieje taka możliwość.
  Przy samodzielnym opłacaniu zakwaterowania stawka kontraktora zostaje powiększona automatycznie.
  02
  JAK WYGLĄDA ZAKWATEROWANIE?.
  Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków każdemu pracownikowi. Zakwaterowania zazwyczaj są maksymalnie 4-5 os. z pokojami najczęściej 2 os., w miarę dostępności 1 os. W mieszkaniu znajdziesz podstawowe wyposażenie takie jak: akcesoria kuchenne, lodówka, pralka, Wifi.
  03
  CO JEŻELI NIE MA PRALKI NA MIESZKANIU?.
  Przysługuje dodatek na pralnie ogólnodostępne, które są bardzo popularne zagranicą. W większości mieszkań jednak znajduje się na wyposażeniu pralka i okazjonalnie automatyczna suszarka.
  04
  CO MUSZĘ ZE SOBĄ ZABRAĆ NA MIESZKANIE?.
  Koniecznie zabierz własne poszewki. Najbardziej standardowy rozmiar to 160x200cm.
  05
  KTO POKRYWA KOSZTY PARKINGÓW?.
  Jeśli mieszkanie lub miejsce pracy wymaga opłacenia parkingu, jest to koszt po stronie naszej Firmy.
  06
  CZY ZOSTANĘ OBCIĄŻONY ZA ZNISZCZENIA W MIESZKANIU?.
  Wszystkie ewentualne szkody powinieneś zgłosić niezwłocznie do działu obsługi pracownika. Tego typu sytuacje rozpatrywane są indywidualnie. Polecamy wykonać oględziny wraz z dokumentacją (film/zdjęcia) miejsca podczas zakwaterowania. Pamiętaj aby zostawić mieszkanie w takim samym stanie jakim je zastałeś.
  Jeśli szkoda NIE ZOSTANIE zgłoszona przez osoby zamieszkujące, a zostanie udokumentowana i zgłoszona przez właścicieli to koszty poniesione przez firmę APV zostaną uwzględnione przy rozliczeniu kolejnej faktury z kontraktorem.
 • INNE (ROTACJE, NIEOBECNOŚĆ, WYPADEK, ODZIEŻ, PREMIA ZA POLECENIE).
  01
  JAKIE SĄ ROTACJE?.
  Osoby z samochodem firmowym APV:
  - Ekipa zjeżdżająca do Polski ma opłacone zjazdy co minimum 8 tygodni, lub pracując w stałej rotacji 3/1 lub 4/1 ma opłacony co drugi zjazd do Polski naszym samochodem, a co drugi zjazd opłacają samodzielnie (monitorowane na bieżąco przez raporty z BP).

  Osoby z własnym samochodem prywatnym:
  - Pracownicy korzystający ze swoich samochodów prywatnych nie otrzymują karty Routex.
  - Kontraktorowi z własnym autem przysługuje dodatek za dojazd w kwocie 130 euro (doliczony do faktury) za przejazd co 8 tygodni z Polski i do Polski.
  Jeżeli kontraktor zabiera ze sobą dodatkowe osoby należy mu się zwrot w wyższej wysokości jednak nie większy niż poniesione przez niego koszty udowodnione paragonami/kwitami za przejazd.
  - Częstotliwość zjazdów wynosi co 8 tygodni lub jest dostosowana do uzgodnień z kontraktorem i klientem (np. 3/1, 4/1).
  02
  KIEDY MOGĘ MIEĆ PRZERWĘ OD KONTRAKTU? .
  Wnioski o przerwę prosimy w pierwszej kolejności potwierdzać z bezpośrednim przełożonym u Klienta. W następnej kolejności prosimy o wysłanie zgłoszenia do APV.EU poprzez załączony formularz:
  Link do wniosku o przerwę w kontrakcie.
  03
  KTO ZAPEWNIA ODZIEŻ ROBOCZĄ?.
  Odzież robocza i podstawowe BHP jest zawsze po stronie podwykonawców/kontraktorów i w ich obowiązku zapewnienie sobie przed rozpoczęciem kontraktu.

  Wyjątkiem są sytuacje, kiedy klient wymaga tego od APV, wtedy to my dostarczymy odpowiednie wyposażenie.
  04
  NIEOBECNOŚĆ W PRACY – KOMU POWINIENEM JĄ ZGŁOSIĆ?.
  Każdą nieobecność należy niezwłocznie zgłosić do działu obsługi pracownika.
  Nieuzasadniona nieobecność wiąże się z konsekwencjami finansowymi wynikającymi ze strat poniesionych w danym dniu (szczegóły w umowach).

  W następnej kolejności prosimy o wysłanie zgłoszenia do APV.EU poprzez załączony formularz:
  Link do wniosku o przerwę w kontrakcie.
  05
  CO W PRZYPADKU JEŻELI DOJDZIE DO JAKIEGOŚ WYPADKU?.
  Należy zgłosić to niezwłocznie do działu obsługi pracownika. Jeżeli wypadek miał miejsce w trakcie pracy, należy dodatkowo poinformować swojego bezpośredniego przełożonego na miejscu.
  Jeśli masz ubezpieczenie EKUZ, większość szpitali będzie wymagało pokazania go przed wizytą, aby nie zostały naliczone koszty leczenia.
  Jeśli jednak będziesz zmuszony zapłacić za leczenie, to zgłaszając sprawę swojemu ubezpieczycielowi powinieneś dostać zwrot poniesionych kosztów.
  06
  CO W SYTUACJI KIEDY W TYGODNIU WYPADA ŚWIĘTO W KRAJU PRACY?.
  Może się zdarzyć, że firma, w której wykonujesz kontrakt ma zaplanowany przestój w dniach okołoświątecznych. W takie dni staramy się zapewnić ciągłość zlecenia, jeżeli tylko nasz klient wyrazi zgodę.
  07
  POLECIŁEM PRACOWNIKA – CZY MOGĘ LICZYĆ NA JAKĄŚ PREMIĘ?.
  Za każdego poleconego pracownika, który posiada min. 2 letnie doświadczenie w danej branży oraz przepracuje z nami minimum miesiąc dostaniesz od nas 300 euro brutto - oferta trwa do odwołania.

  Taka sama zasada obowiązuje przy poleceniu firmy, która poszukuje pracowników. W tym przypadku jest to wyceniane indywidualnie.